Bli medlem

Så här gör du för att ansöka om medlemskap i Karlstad/Hammarö Speedwayklubb:karlstad_hammaro_speedwayklubb_farg

Medlemsavgifter:
Enskild medlem: 250kr
Familjemedlemskap: 350kr

Betala till BG 500-5681
(Glöm inte namn, person nr, adress och telefon nr).
(Vid familjemedlemskap ange alla namn och person nr).

Medlemskapet är på 1 år och medlemsåret sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Share Button