Påminnelse om Årsmötet imorgon 17 mars

Imorgon 17 mars kl 19:00 så kör vi Årsmöte i Domartornet på Kalvholmen.

VARMT VÄLKOMNA!

 

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2020:

Medlemsavgifter:
Enskild medlem: 250kr
Familjemedlemskap: 350kr

Betala till BG 500-5681
(Glöm inte namn, person nr, adress och telefon nr).
(Vid familjemedlemskap ange alla namn och person nr).

Medlemskapet är på 1 år och medlemsåret sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Share Button